Voor alle duidelijkheid wijzen wij ten aanzien van de website en de producten welke aangeboden worden op de website u op het volgende:

Eigendom en auteursrechten

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links zijn eigendom van de website. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiĆ«ren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de website. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door de website met constante zorgen aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De website behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingangen zonder enige kennisgeving door te voeren.

Privacy beleid

De website gebruikt de persoonlijke gegevens alleen voor doeleinden van zichzelf en verstrekt de informatie niet aan derden.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen. 
De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden niet langer gebruikt en bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking.

Garantie

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hyperlinks

Hoewel de website alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is de website niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
Bepaalde (hyper)links in deze site kunnen leiden naar websites buiten het domein van deze website, welke geen eigendom zijn van de website, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Hoewel de website uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door de website worden onderhouden wordt afgewezen.

Typefouten

De informatie op onze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie op onze website is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten.

Cookiebeleid

De cookie die op de website geplaatst staat is de cookie van Google Analytics. Deze cookie geeft de website gedetailleerde informatie over de bezoekers van de website.

Schade

De website sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en het gebruik van via de site aangeschafte producten.

Terugname beleid

Alle producten die de website levert zijn gepersonaliseerd en kunnen daarom niet geretourneerd worden.